Το Hub: Μικρές και μεσαίες επιχειρηματικές ιδέες

Η αποστολή μας Το Hub είναι να εκπαιδεύσει, να ενημερώσει και να βοηθήσει την παροχή γνώσεων σε ιδιοκτήτες μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Έχουμε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων που θα περιλαμβάνει άρθρα, στρατηγικές και αναλύσεις αιχμής για την οικοδόμηση και την ανάπτυξη της μικρής ή μεσαίας επιχείρησής σας. Τα θέματα θα καλύπτουν μια σειρά προϊόντων και υπηρεσιών με τεχνολογικές προοπτικές που χρησιμοποιούνται στο επιχειρηματικό περιβάλλον και σε πολλές κατακόρυφες επιχειρήσεις.