Πρότυπο εκτύπωσης δείγματος για προσθήκη WooCommerce GCP

$15.00

Google Cloud Print is Depreciating Dec 31st, 2020 | Μάθε περισσότερα
Support & updates only until December 31st, 2020

Developer Sample – NOT RECOMMENDED FOR NON-DEVELOPERS

Sample Print Template for Printing WooCommerce Orders with Google Cloud Print plugin app

IMPORTANT: No code development, template customization support or general technical support is provided or included with the purchase of the Developer Sample Template.

How it Works. Using the developer documentation at www.bizswoop.com/wp/print/developer, the sample print template is a shell of a template, allowing you to easily customize for the Print out format. Make changes to the html file to customize the layout and content for the print-out.

Who should purchase the sample print template. Developers that can make code changes and modifications, but want to avoid building the full template structure from scratch with the developer documentation.

Πολιτική επιστροφής: Δεν υπάρχει πολιτική επιστροφής χρημάτων

Note: Support only includes PLUGIN ACTIVATION and PRINT TEMPLATE CODE STRUCTURE.

Single Site License
Εκκαθάριση
➕ Μια άδεια συνδρομής σας δίνει δικαίωμα σε 1 έτος
ενημερώσεων και υποστήριξης από την ημερομηνία αγοράς


📄 View Refund Policy Details

🌐 Request Special Country Level Pricing Μάθε περισσότερα
*Not all countries & businesses are qualified for the program

Κωδικός προϊόντος: 54623 Κατηγορία: