Τελευταία ενημέρωση: Δεκέμβριος, 2019

Η CPF Concepts, LLC αναφέρεται σε αυτή την πολιτική ως ("BizSwoop" ή "Εμείς" ή "Us"), η οποία εκμεταλλεύεται την τοποθεσία στο https://bizswoop.com και τις σχετικές διεπαφές προγραμματισμού εφαρμογών (API) ηλεκτρονικές υπηρεσίες (η "Ιστοσελίδα"). Οι ακόλουθοι Όροι Παροχής Υπηρεσιών αποτελούν νομική σύμβαση μεταξύ εσάς ("Εσείς") και της CPF Concepts, LLC σχετικά με τη χρήση του προϊόντος και της υπηρεσίας BizSwoop, www.bizswoop.com. Οι επισκέπτες και οι χρήστες της Ιστοσελίδας αναφέρονται μεμονωμένα ως "Χρήστης" και συλλογικά ως "Χρήστες".

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ, ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΠΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ BizSwoop ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ (ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ) , ΟΙ ΟΡΟΙ").

ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΓΟΝΕΑΣ Ή ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΕΤΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΟΙΚΟ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΝΕΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ.

1. Επιλεξιμότητα. Λογαριασμοί. Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΓΙΑ: (Α) ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΤΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΕ BizSwoop Ή (Β) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΤΟΜΑ ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ 13 ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ΓΟΝΕΤΗ Ή ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Ξεκινήστε" ή χρησιμοποιώντας αλλιώς, υποβάλλοντας πληροφορίες μέσω εντύπων ή καταχωρίζοντας έναν λογαριασμό για τον Ιστότοπο, αντιπροσωπεύετε (α) ότι δεν έχετε προηγουμένως ανασταλεί ή αφαιρεθεί από την Ιστοσελίδα από το BizSwoop. (β) ότι είστε (i) τουλάχιστον 13 ετών ή (ii) ο γονέας ή / και ο κηδεμόνας σας έχει συναινέσει στη χρήση της ιστοσελίδας σας, και (γ) ότι η εγγραφή σας και η χρήση της Ιστοσελίδας είναι σύμφωνη με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.
1.1 Λογαριασμός. Για να χρησιμοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες της Ιστοσελίδας, πρέπει να εγγραφείτε για λογαριασμό. Ενδέχεται να σας ζητηθεί να δώσετε έναν κωδικό πρόσβασης σε σχέση με το λογαριασμό σας. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του λογαριασμού σας και του κωδικού πρόσβασης και συμφωνείτε να αναλάβετε την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που συμβαίνουν στο λογαριασμό σας ή στον κωδικό πρόσβασής σας. Συμφωνείτε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε στο BizSwoop, είτε κατά την εγγραφή είτε σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή, θα είναι αληθείς, ακριβείς, τρέχουσες και πλήρεις. Συμφωνείτε επίσης ότι θα εξασφαλίσετε ότι οι πληροφορίες αυτές θα διατηρούνται ακριβείς και ενημερωμένες ανά πάσα στιγμή. Εάν έχετε λόγους να πιστεύετε ότι ο λογαριασμός σας δεν είναι πλέον ασφαλής (π.χ. σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή μη εξουσιοδοτημένης αποκάλυψης ή χρήσης του αναγνωριστικού λογαριασμού ή του κωδικού πρόσβασης), τότε συμφωνείτε να ειδοποιήσετε αμέσως το BizSwoop στη διεύθυνση hello@bizswoop.com . Μπορεί να είστε υπεύθυνοι για τις απώλειες που υφίστανται το BizSwoop ή άλλες λόγω οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού σας στο Web.

1.2 Ολοκληρωμένη υπηρεσία. Το BizSwoop μπορεί να σας επιτρέψει να εγγραφείτε στην Ιστοσελίδα μέσω ή να συνδέσετε με άλλο τρόπο το λογαριασμό σας BizSwoop με συγκεκριμένες κοινωνικές δικτύους τρίτων ή ολοκληρωμένες υπηρεσίες, όπως προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων κατασκευαστών ("ολοκληρωμένη υπηρεσία"). Με την εγγραφή σας στην Ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας (ή με άλλο τρόπο τη χορήγηση πρόσβασης σε) μια Ολοκληρωμένη Υπηρεσία, συμφωνείτε ότι το BizSwoop μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στις πληροφορίες λογαριασμού της Ολοκληρωμένης Υπηρεσίας και συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της Ολοκληρωμένης Υπηρεσίας σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας μέσω την ολοκληρωμένη υπηρεσία. Συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε Ολοκληρωμένη Υπηρεσία είναι μια Ιστοσελίδα αναφοράς (όπως ορίζεται παρακάτω) και είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για τις αλληλεπιδράσεις σας με την Ολοκληρωμένη Υπηρεσία ως αποτέλεσμα της πρόσβασης στην Ιστοσελίδα μέσω της Ολοκληρωμένης Υπηρεσίας. Το BizSwoop δεν ελέγχει τις πρακτικές των Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών και σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε την Πολιτική Απορρήτου και τους όρους και τις προϋποθέσεις οποιασδήποτε Ολοκληρωμένης Υπηρεσίας που χρησιμοποιείτε για να κατανοήσετε τις πρακτικές τους.

1.3 Χρήστης παιδιών. Εάν είστε Χρήστης της Ιστοσελίδας και είστε κάτω των 13 ετών ("Χρήστης Παιδιού"), δεν επιτρέπεται να καταχωρίζετε λογαριασμό για την Ιστοσελίδα χωρίς τη συγκατάθεση και την έγκριση του νόμιμου γονέα ή του κηδεμόνα σας. Ένας χρήστης παιδιού που ξεκινά τη διαδικασία εγγραφής για τον εαυτό του χωρίς έναν γονικό χρήστη μπορεί να έχει τη διαδικασία εγγραφής περιορισμένη μέχρις ότου ένας γονικός χρήστης εγκρίνει ή αναλάβει την ευθύνη για τον λογαριασμό παιδιού χρήστη. Επιπλέον, ένας χρήστης παιδιού μπορεί να χρησιμοποιήσει τον ιστότοπο εάν είναι εγγεγραμμένος σε συγκεκριμένους οργανισμούς. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις, ένας Χρήστης Παιδιού μπορεί να χρησιμοποιήσει την Ιστοσελίδα μας μέσω μιας από τις εφαρμογές τρίτων που ενσωματώνουν στον ή με τον Ιστότοπο. Ένας χρήστης παιδιού που έχει εγγραφεί μέσω τέτοιων εξωτερικών οργανισμών, οι εφαρμογές τρίτων θα επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τον ιστότοπο μόνο εφόσον το BizSwoop πιστεύει εύλογα ότι η πρόσβαση αυτή έχει εγκριθεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του παιδιού χρήστη.

2. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Το απόρρητό σας είναι σημαντικό για το BizSwoop. Διαβάστε την ειδοποίηση προστασίας προσωπικών δεδομένων BizSwoop, ενσωματωμένη στους Όρους, προσεκτικά για πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των προσωπικών σας στοιχείων από το BizSwoop.

3. Όροι API. Άλλες οδηγίες.
3.1 Όροι API. Οι χρήστες που χρησιμοποιούν οποιαδήποτε από τις διεπαφές προγραμματισμού εφαρμογών του BizSwoop ("APIs") συμφωνούν επιπλέον να δεσμεύονται από τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών API του BizSwoop.
3.2 Άλλες κατευθυντήριες γραμμές. Κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας, θα υπόκεισθε σε τυχόν επιπλέον δημοσιευμένες οδηγίες ή κανόνες που ισχύουν για συγκεκριμένες υπηρεσίες και λειτουργίες που ενδέχεται να δημοσιεύονται κατά καιρούς ("Οδηγίες"). Όλες αυτές οι Οδηγίες ενσωματώνονται εδώ με παραπομπή στους Όρους.

4. Τροποποίηση των Όρων. Το BizSwoop διατηρεί το δικαίωμα, κατά την κρίση μας, να αλλάξει, να τροποποιήσει, να προσθέσει ή να αφαιρέσει τμήματα των Όρων ανά πάσα στιγμή. Ελέγξτε περιοδικά τους Όρους και τις Οδηγίες για αλλαγές. Η συνεχιζόμενη χρήση της Ιστοσελίδας μετά την απόσπαση των αλλαγών αποτελεί την δεσμευτική σας αποδοχή για τέτοιες αλλαγές. Για οποιεσδήποτε ουσιώδεις αλλαγές στους Όρους, το BizSwoop θα καταβάλει εύλογη προσπάθεια να σας ειδοποιήσει για τέτοιους τροποποιημένους Όρους, όπως με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που σχετίζεται με το λογαριασμό σας ή δημοσιεύοντας μια ειδοποίηση στον Ιστότοπο και οι τροποποιημένοι αυτοί όροι (i) την πραγματική ειδοποίησή σας σχετικά με τέτοιες αλλαγές και (ii) τριάντα ημέρες αφότου η BizSwoop καταβάλει εύλογη προσπάθεια να σας παράσχει τέτοια ειδοποίηση. Οι διαφορές που προκύπτουν βάσει αυτών των Όρων θα επιλυθούν σύμφωνα με την έκδοση των Όρων που ισχύουν τη στιγμή της επίλυσης της διαφοράς.

5. Άδεια Χρήσης Περιεχομένου Χρήστη. Αντιπροσωπείες και εγγυήσεις.
5.1 Περιεχόμενο χρήστη. Το BizSwoop μπορεί να επιτρέψει (α) την απόσπαση και / ή τη δημοσίευση από εσάς και άλλους χρήστες σημειώσεων, ερωτήσεων, σχολίων, αξιολογήσεων, σχολίων, εικόνων, βίντεο και άλλων οπτικοακουστικών υλικών και επικοινωνιών (συλλογικά "Καταχωρίσεις χρηστών" ) την απόσπαση, τη δημιουργία ή την τροποποίηση από εσάς και άλλους χρήστες του κώδικα του υπολογιστή (συμπεριλαμβανομένου του πηγαίου κώδικα και του αντικειμενικού κώδικα) ("Κωδικός χρήστη") (Δηλώσεις Χρήστη και Κωδικός Χρήστη, συλλογικά "Περιεχόμενο Χρήστη"). Κατανοείτε ότι, ανεξάρτητα από το εάν ένα τέτοιο Περιεχόμενο Χρήστη είναι δημοσιευμένο, το BizSwoop δεν εγγυάται καμία εμπιστευτικότητα σε σχέση με οποιεσδήποτε παρατηρήσεις.
5.2 Άδεια χρήσης BizSwoop. Με την αποστολή, την υποβολή ή τη διανομή Περιεχομένου Χρήστη στον ή μέσω της Ιστοσελίδας, χορηγείτε στο BizSwoop ένα παγκόσμιο, μη αποκλειστικό, μεταβιβάσιμο, εκχωρητέο, πλήρως καταβεβλημένο, απαλλασσόμενο από δικαιώματα, διαρκές, αμετάκλητο δικαίωμα και άδεια να φιλοξενεί, αναπαραγωγή, διανομή, προετοιμασία, παράδοση, πώληση, προσφορά, πώληση, εισαγωγή και άλλως εκμετάλλευση του Περιεχομένου Χρήστη, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιαδήποτε μορφή μέσων και μέσω οποιωνδήποτε καναλιών μέσων (τώρα γνωστή ή που αναπτύσσεται στο εξής).
5.3 Άδεια Χρήσης στους Χρήστες.
(α) Δημοσιεύσεις χρηστών. Με την απόσπαση, την υποβολή ή τη διανομή Καταχωρήσεων Χρήστη μέσω της Ιστοσελίδας, χορηγείτε σε κάθε Χρήστη του Δικτυακού Τόπου μη αποκλειστική άδεια πρόσβασης και χρήσης των Καταχωρίσεων Χρήστη με οποιονδήποτε τρόπο επιτρέπεται ή διατίθεται από το BizSwoop στον ή μέσω του Δικτυακού Τόπου.
(β) Κωδικός χρήστη. Με την αποστολή, την υποβολή ή τη διανομή του Κωδικού Χρήστη μέσω της Ιστοσελίδας, παρέχετε σε κάθε Χρήστη του Δικτυακού Τόπου μη αποκλειστική άδεια πρόσβασης, χρήσης, αναπαραγωγής και διανομής του Κωδικού Χρήστη σύμφωνα με τους όρους και σύμφωνα με τους όρους , την άδεια MIT (επί του παρόντος διατίθεται στη διεύθυνση: https://opensource.org/licenses/mit-license.php) (η "άδεια MIT").
5.4 Αναφορές και εγγυήσεις περιεχομένου χρήστη. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το Περιεχόμενο Χρήστη σας και τις συνέπειες της ανάρτησης, της δημιουργίας ή της δημοσίευσής τους. Υποστηρίζετε και εγγυάστε ότι: (1) Είστε ο δημιουργός και ο κάτοχος ή έχετε τις απαραίτητες άδειες, δικαιώματα, συγκαταθέσεις και δικαιώματα χρήσης και να εξουσιοδοτείτε τους Χρήστες BizSwoop και BizSwoop να χρησιμοποιούν και να διανέμουν το Περιεχόμενο Χρήστη σας όπως απαιτείται για την άσκηση των αδειών που σας παραχωρήσατε στους παρόντες Όρους και με τον τρόπο που προβλέπεται από το BizSwoop και τους παρόντες Όρους. (2) το Περιεχόμενο Χρήστη σας δεν και δεν θα: (α) παραβιάσει, παραβιάσει ή παραπλανήσει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, του εμπορικού σήματος, του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, του εμπορικού απορρήτου, του ηθικού δικαιώματος, του απορρήτου, άλλη πνευματική ιδιοκτησία ή δικαίωμα ιδιοκτησίας ή β) συκοφαντία, δυσφήμηση, συκοφαντία ή προσβολή του δικαιώματος της ιδιωτικής ζωής, της δημοσιότητας ή άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας οποιουδήποτε άλλου προσώπου · και (3) το Περιεχόμενο Χρήστη σας δεν περιέχει ιούς, adware, spyware, σκουλήκια ή άλλο κακόβουλο κώδικα.
5.5 Πρόσβαση στο Περιεχόμενο Χρήστη σας. Το BizSwoop μπορεί να επιτρέπει στους χρήστες να μοιράζονται το Περιεχόμενο Χρήστη τους με μια επιλεγμένη ομάδα άλλων Χρηστών ή να δημοσιεύουν το Περιεχόμενο Χρήστη τους για όλους (ακόμη και για χρήστες που δεν ανήκουν στην Ιστοσελίδα) για προβολή. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι παρόλο που το BizSwoop ενδέχεται να παρέχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που θα σας επιτρέψουν να περιορίσετε κάποιο περιεχόμενο χρήστη που δημιουργείτε από άλλους, το BizSwoop δεν εγγυάται ότι το εν λόγω Περιεχόμενο Χρήστη δεν θα είναι ποτέ προσβάσιμο από άλλους. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, το BizSwoop θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να σας ειδοποιήσει σύμφωνα με το τμήμα 14.1 παρακάτω. Η BizSwoop ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ.
5.6 Αποποίηση ευθύνης περιεχομένου χρήστη. Κατανοείτε ότι κατά τη χρήση του Δικτυακού Τόπου θα εκτεθείτε στο Περιεχόμενο Χρήστη από διάφορες πηγές και ότι το BizSwoop δεν ευθύνεται για την ακρίβεια, τη χρησιμότητα ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή σχετικά με αυτό το Περιεχόμενο Χρήστη. Κατανοείτε περαιτέρω και αναγνωρίζετε ότι ενδέχεται να εκτίθενται σε Περιεχόμενο Χρήστη που είναι ανακριβές, προσβλητικό, άσεμνο ή απαράδεκτο και Συμφωνείτε να παραιτηθείτε και να παραιτηθείτε από τυχόν νομικά ή δίκαια δικαιώματα ή ένδικα μέσα που έχετε ή ενδέχεται να έχετε έναντι του BizSwoop όσον αφορά εκεί. Το BizSwoop δεν εγκρίνει κανένα Περιεχόμενο Χρήστη ή οποιαδήποτε γνώμη, σύσταση ή συμβουλή που εκφράζεται σε αυτό, και το BizSwoop ρητά απορρίπτει οποιαδήποτε ευθύνη σε σχέση με το Περιεχόμενο Χρήστη.

6. Νόμος περί πνευματικών δικαιωμάτων ψηφιακής χιλιετίας. Είναι η πολιτική του BizSwoop να ανταποκρίνεται σε ειδοποιήσεις σχετικά με φερόμενες παραβιάσεις πνευματικών δικαιωμάτων που συμμορφώνονται με τον Νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων της Digital Millennium. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στις Οδηγίες κοινοποίησης DMCA του BizSwoop. Το BizSwoop θα τερματίσει αμέσως χωρίς προειδοποίηση την πρόσβασή σας στον Ιστότοπο, εάν είστε αποφασισμένοι από το BizSwoop να είναι "επαναληπτικός παραβάτης". Ένας επαναληπτικός παραβάτης είναι ένας χρήστης ο οποίος έχει ενημερωθεί από το BizSwoop για παραβιάσεις δραστηριότητας παραβίασης περισσότερες από δύο φορές και / ή ο οποίος έχει αφαιρέσει το περιεχόμενο χρήστη ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που υπέβαλε χρήστης από τον ιστότοπο περισσότερες από δύο φορές.

7. Ιδιοκτησιακά υλικά. Άδειες
7.1 Ιδιοκτησιακά υλικά. Ο Ιστότοπος ανήκει και λειτουργεί από το BizSwoop. Οι οπτικές διεπαφές, τα γραφικά, ο σχεδιασμός, η σύνταξη, οι πληροφορίες, ο κωδικός του υπολογιστή (συμπεριλαμβανομένου του πηγαίου κώδικα ή του αντικειμενικού κώδικα), το λογισμικό, οι υπηρεσίες, το περιεχόμενο, τα βίντεο και οι ασκήσεις και όλα τα άλλα στοιχεία της Ιστοσελίδας Των Ηνωμένων Πολιτειών και των διεθνών νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και εμπορικών σημάτων, διεθνών συμβάσεων και άλλων εφαρμοστέων νόμων που διέπουν την πνευματική ιδιοκτησία και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας. Εκτός από οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη που παρέχεται και ανήκει σε Χρήστες και εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Ενότητα 7, όλα τα Υλικά Ιστοσελίδας και όλα τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών και τα εμπορικά ονόματα που περιέχονται ή διατίθενται μέσω του Δικτυακού Τόπου ανήκουν ή έχουν λάβει άδεια χρήσης του BizSwoop , και το BizSwoop διατηρεί όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτό και δεν εξουσιοδοτούνται ρητά από αυτούς τους Όρους.
7.2 Άδεια χρήσης περιεχομένου. Το BizSwoop μπορεί να θέσει στη διάθεση του Δικτυακού Τόπου ορισμένα βίντεο, ασκήσεις και συναφή συμπληρωματικά υλικά που ανήκουν στην BizSwoop ή στους τρίτους δικαιοπάροχους (το "Αδειοδοτούμενο Περιεχόμενο"). Το BizSwoop σας παρέχει ένα μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης του Αδειοδοτημένου Περιεχομένου όπως διατίθεται στην Ιστοσελίδα από το BizSwoop μόνο για προσωπικούς σας, μη εμπορικούς σκοπούς. Εκτός εάν δηλώνεται ρητά στον Ιστότοπο ότι ένα συγκεκριμένο στοιχείο του Αδειοδοτημένου Περιεχομένου είναι διαθέσιμο στους Χρήστες υπό εναλλακτικούς όρους άδειας χρήσης, δεν επιτρέπεται η λήψη, η διανομή, η πώληση, η εκμίσθωση, η τροποποίηση ή άλλως η πρόσβαση στο Αδειοδοτούμενο Περιεχόμενο σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος.
(α) Εναλλασσόμενες Άδειες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το BizSwoop ή οι δικαιοπάροχοι του μπορούν να θέσουν στη διάθεση τους το Άδεια Χρήσης υπό εναλλακτικούς όρους άδειας χρήσης, όπως μια παραλλαγή της Άδειας Creative Commons (όπως ορίζεται κατωτέρω) (κάθε μία, "Εναλλακτική Άδεια"). Όταν αναφέρεται ρητά ως τέτοια στην Ιστοσελίδα και υπό τους όρους και τους όρους αυτών των Όρων, το αντίστοιχο Αδειοδοτημένο Περιεχόμενο σας παρέχεται με την άδεια χρήσης σύμφωνα με τους όρους της Εναλλακτικής Άδειας Χρήσης. Με τη χρήση, τη λήψη ή την πρόσβαση σε άλλο τέτοιο περιεχόμενο με άδεια χρήσης, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε πλήρως με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της Εναλλακτικής Άδειας Χρήσης.
(β) Άδεια Creative Commons. Εκτός αν προσδιορίζεται ρητώς άλλως στον Ιστότοπο σε σχέση με ένα συγκεκριμένο στοιχείο του Αδειοδοτούμενου Περιεχομένου, κάθε αναφορά στην άδεια χρήσης "Creative Commons", "CC" ή παρόμοια διατύπωση θα θεωρείται ως αναφορά στο Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Άδεια Ηνωμένων Πολιτειών (διατίθεται στη διεύθυνση https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/) (η "Άδεια Creative Commons").
7.3 Άδεια κώδικα. Το BizSwoop μπορεί να θέσει στη διάθεση ή να επιτρέψει στους χρήστες να δημιουργήσουν και να θέσουν στη διάθεση του Δικτυακού Τόπου ορισμένους πηγαίους κώδικες αναγνώσιμους από τον χρήστη σε σχέση με τις ενότητες "Υπολογιστική Επιστήμη" ή τις ασκήσεις που διατίθενται στον Δικτυακό Τόπο ("Licensed Code"). Εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, όλος ο Αδειοδοτημένος Κώδικας είναι ιδιοκτησία των δικαιοπαρόχων BizSwoop ή τρίτων και υπό τους όρους και τους όρους αυτών των Όρων, σας παρέχεται άδεια σύμφωνα με τους όρους της Άδειας MIT. Με τη λήψη ή άλλως την πρόσβαση σε τέτοιο Licensed Code, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους όρους της Άδειας MIT.
7.4 Μη εμπορική χρήση. Το περιεχόμενο με άδεια χρήσης και ο αδειοδοτημένος κώδικας προορίζονται αποκλειστικά για προσωπική και μη εμπορική χρήση. Χωρίς περιορισμό των προαναφερθέντων και ανεξάρτητα από τους όρους οποιασδήποτε Εναλλακτικής Άδειας Χρήσης για ένα τέτοιο Αδειοδοτημένο Περιεχόμενο, το Αδειοδοτημένο Περιεχόμενο δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται, να διανέμεται ή να εκμεταλλεύεται με οποιονδήποτε άλλο σκοπό για εμπορικό σκοπό, εμπορικό πλεονέκτημα ή ιδιωτική νομισματική αποζημίωση, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί προηγουμένως γραπτώς από το BizSwoop .
α) Απαράδεκτες χρήσεις. Χωρίς περιορισμό της γενικότητας των προαναφερθέντων, οι ακόλουθοι είναι τύποι χρήσεων που ο 1ΤΡ4Τ ορίζει ρητά ότι πέφτουν εκτός της "μη εμπορικής" χρήσης:
Εγώ. την πώληση ή τη μίσθωση (1) οποιουδήποτε μέρους του Αδειοδοτημένου Περιεχομένου, (2) οποιωνδήποτε παράγωγων έργων που βασίζονται τουλάχιστον εν μέρει στο Αδειοδοτημένο Περιεχόμενο ή (3) οποιαδήποτε συλλογική εργασία που περιλαμβάνει οποιοδήποτε μέρος του Αδειοδοτούμενου Περιεχομένου.
ii. Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης, υποστήριξης ή σύνταξης που χρησιμοποιούν ή αναφέρουν το Αδειοδοτημένο Περιεχόμενο έναντι ανταμοιβής. και
iii. η πώληση διαφημίσεων, χορηγιών ή προωθήσεων που έχουν τοποθετηθεί στο Αδειοδοτημένο Περιεχόμενο ή οποιοδήποτε τμήμα αυτού ή η πώληση διαφημίσεων, χορηγιών ή προωθήσεων σε οποιονδήποτε ιστότοπο ή ιστολόγιο που περιέχει οποιοδήποτε μέρος του Αδειοδοτούμενου Υλικού, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά οποιουδήποτε "pop- up διαφημίσεις ".
β) Χρήση Χαρακτηρισμού. Το αν η συγκεκριμένη χρήση του περιεχομένου με άδεια χρήσης είναι "μη εμπορική" εξαρτάται από τη χρήση και όχι από το χρήστη. Έτσι, η χρήση του αδειοδοτημένου περιεχομένου που δεν απαιτεί από τους χρήστες να πληρώνουν τέλη και που δεν παρέχει μια οικονομική οντότητα με εμπορικό πλεονέκτημα είναι "μη εμπορική", ακόμη και αν αυτή η χρήση γίνεται από εμπορική οντότητα. Αντιστρόφως, κάθε χρήση που συνεπάγεται χρέωση χρηστών σε σχέση με την πρόσβασή τους στο Αδειοδοτημένο Περιεχόμενο δεν είναι "μη εμπορική", ακόμη και αν αυτή η χρήση γίνεται από μη κερδοσκοπική οντότητα. Για παράδειγμα, επιτρέπεται η χρήση του Αδειοδοτημένου Περιεχομένου από την κερδοσκοπική εταιρεία για εσωτερική επαγγελματική εξέλιξη ή εκπαίδευση υπαλλήλων, εφόσον η εταιρεία δεν χρεώνει άμεσα ή έμμεσα τέλη για τέτοια χρήση. Αντιστρόφως, ως άλλο παράδειγμα, η χρήση από το μη κερδοσκοπικό φορέα του Αδειοδοτούμενου Περιεχομένου σε σχέση με εκπαίδευση ή πρόγραμμα που βασίζεται σε αμοιβές ΔΕΝ είναι "μη εμπορική" και δεν επιτρέπεται.

8. Απαγορευμένη Συμπεριφορά.
Συμφωνείτε να μην:
8.1. να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα για οποιαδήποτε εμπορική χρήση ή σκοπό, εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από το BizSwoop γραπτώς, εννοείται ότι η Ιστοσελίδα και οι συναφείς υπηρεσίες προορίζονται μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση.
8.2 με την επιφύλαξη των ρητά επιτρεπόμενων όρων των άρθρων 5.3 και 7 των παρόντων Όρων, ενοικίαση, μίσθωση, δανεισμό, πώληση, μεταπώληση, παραχώρηση άδειας χρήσης, διανομή ή με άλλο τρόπο μεταβίβαση των αδειών χρήσης για οποιαδήποτε Υλικά Ιστοσελίδας.
8.3 ανάρτηση, μεταφόρτωση ή διανομή οποιουδήποτε δυσφημιστικού, δυσφημιστικού ή ανακριβούς περιεχομένου χρήστη ή άλλου περιεχομένου ·
8.4 Ανάρτηση, μεταφόρτωση ή διανομή οποιουδήποτε Περιεχομένου Χρήστη ή άλλου περιεχομένου που είναι παράνομο ή που ένα εύλογο πρόσωπο θα μπορούσε να θεωρήσει απαράδεκτο, προσβλητικό, άσεμνο, πορνογραφικό, παρενοχλητικό, απειλητικό, ενοχλητικό, δυσάρεστο, χυδαίο, ή άλλως ακατάλληλη ·
8.5 να πλαστοπροσωπήσει οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα, να ισχυριστεί ψευδώς ότι συνδέεται με οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα ή να έχει πρόσβαση στους λογαριασμούς των Ιστοσελίδων άλλων χωρίς άδεια ή να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη δόλια δραστηριότητα.
8.6 να διαγράψετε τις ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στον Ιστότοπο ή σε οποιοδήποτε Άδεια Χρήσης, Αδειοδοτημένο Κώδικα ή Περιεχόμενο Χρήστη.
8.7 να δηλώσετε ή να εξουσιοδοτήσετε, να βοηθήσετε ή να ενθαρρύνετε οποιονδήποτε τρίτο να ισχυριστεί ότι εναντίον του BizSwoop ή οποιασδήποτε από τις θυγατρικές ή τους δικαιοπάροχούς του οποιαδήποτε παράβαση ευρεσιτεχνίας ή άλλη αξίωση παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας σχετικά με οποιοδήποτε Άδεια Χρήσης, , ή καθίσταται διαθέσιμο με άλλο τρόπο στον ιστότοπο ή μέσω αυτού.
8.8 να κάνει ανεπιθύμητες προσφορές, διαφημίσεις, προτάσεις ή να στείλει ανεπιθύμητη αλληλογραφία ή ανεπιθύμητη αλληλογραφία σε άλλους Χρήστες της Ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ανεπιθύμητων διαφημίσεων, διαφημιστικού υλικού ή άλλου υλικού προτροπής, μαζικής αποστολής εμπορικής διαφήμισης, αλληλογραφίας, ανακοινώσεις, αιτήσεις φιλανθρωπίας και αναφορές για υπογραφές) ·
8.9 χρήση του Δικτυακού Τόπου για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό, ή κατά παράβαση οποιουδήποτε τοπικού, κρατικού, εθνικού ή διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των νόμων που διέπουν την πνευματική ιδιοκτησία και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και την προστασία δεδομένων και ιδιωτικότητας.
8.10 Κακοποίηση, παρενόχληση, κατάχρηση, απειλή ή εξαπάτηση των Χρηστών του Δικτυακού Τόπου ή συλλογή ή απόπειρα συλλογής προσωπικών πληροφοριών σχετικά με Χρήστες ή τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή τους.
8.11 να καταργήσετε, να παρακάμψετε, να απενεργοποιήσετε, να καταστρέψετε ή να παρεμποδίσετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τις λειτουργίες της Ιστοσελίδας, του Αδειοδοτημένου Περιεχομένου, του Αδειοδοτημένου Κώδικα ή του Περιεχομένου Χρήστη, λειτουργίες που εμποδίζουν ή περιορίζουν τη χρήση ή την αντιγραφή οποιουδήποτε περιεχομένου προσβάσιμου μέσω του Δικτυακού Τόπου Περιορισμοί στη χρήση της Ιστοσελίδας, του Αδειοδοτημένου Περιεχομένου, του Αδειοδοτημένου Κώδικα ή του Περιεχομένου Χρήστη.
8.12 να ανασχηματίσει, να αποσυνθέσει, να αποσυναρμολογήσει ή να προσπαθήσει να ανακαλύψει τον πηγαίο κώδικα της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε μέρους αυτής, εκτός και μόνο στο βαθμό που η δραστηριότητα αυτή επιτρέπεται ρητά από το εφαρμοστέο δίκαιο παρά τον περιορισμό αυτό.
8.13 να τροποποιήσει, να προσαρμόσει, να μεταφράσει ή να δημιουργήσει παράγωγα έργα με βάση τον Δικτυακό Τόπο ή οποιοδήποτε τμήμα του, εκτός και μόνο στο βαθμό που επιτρέπεται ρητά από το παρόν BizSwoop ή στον βαθμό που ο προαναφερόμενος περιορισμός απαγορεύεται ρητά από το εφαρμοστέο δίκαιο. ή
8.14 να παρεμβαίνει σκόπιμα ή να βλάπτει τη λειτουργία του Δικτυακού Τόπου ή οποιαδήποτε απόλαυση του χρήστη από αυτό, με οποιονδήποτε τρόπο, περιλαμβανομένης χωρίς περιορισμό συμμετοχής σε επιθέσεις τύπου Denial of Service ή μεταφόρτωσης ή άλλης διάδοσης ιών, adware, spyware, worms ή άλλος κακόβουλος κώδικας.

9. Sites, Προϊόντα και Υπηρεσίες τρίτων μερών. Συνδέσεις. Ο ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους ή αναφορές σε άλλους δικτυακούς τόπους ή υπηρεσίες αποκλειστικά για λόγους ευκολίας στους χρήστες ("ιστότοποι αναφοράς"). Το BizSwoop δεν επικυρώνει τέτοιες τοποθεσίες αναφοράς ή τις πληροφορίες, τα υλικά, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που περιέχονται ή προσπελάζονται μέσω των ιστοτόπων αναφοράς. Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ Ή ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟ.

10. Τερματισμός.
10.1 Τερματισμός με BizSwoop. BizSwoop, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, για οποιονδήποτε λόγο ή χωρίς λόγο και χωρίς ποινή, μπορεί να τερματίσει οποιονδήποτε λογαριασμό (ή οποιοδήποτε μέρος αυτού) μπορεί να έχετε με το BizSwoop ή τη χρήση της Ιστοσελίδας και να αφαιρέσετε και να απορρίψετε όλο ή μέρος του λογαριασμού σας, Το προφίλ χρήστη και το περιεχόμενο χρήστη οποιαδήποτε στιγμή. Η BizSwoop μπορεί επίσης κατά τη διακριτική της ευχέρεια και ανά πάσα στιγμή να διακόψει την παροχή της ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε μέρους της, με ή χωρίς προειδοποίηση. Συμφωνείτε ότι οποιοσδήποτε τερματισμός της πρόσβασης σας στον Δικτυακό Τόπο ή σε οποιονδήποτε λογαριασμό που ενδέχεται να έχετε ή μέρος αυτού ενδέχεται να επηρεαστεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και συμφωνείτε ότι το BizSwoop δεν θα ευθύνεται σε εσάς ή σε τρίτους για τέτοιου είδους τερματισμό. Κάθε υποψία δόλιας, καταχρηστικής ή παράνομης δραστηριότητας μπορεί να παραπέμπεται στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου. Αυτά τα διορθωτικά μέτρα είναι επιπλέον των οποιωνδήποτε άλλων διορθωτικών μέτρων που μπορεί να έχει το BizSwoop με νόμο ή με ίδια κεφάλαια. Όπως αναλύεται εδώ, το BizSwoop δεν επιτρέπει πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα ή άλλες δραστηριότητες παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας στον Ιστότοπο και θα καταργήσει την πρόσβαση στον Ιστότοπο και θα αφαιρέσει όλο το Περιεχόμενο Χρήστη ή άλλο περιεχόμενο που υποβλήθηκε από οποιονδήποτε Χρήστη διαπιστώνεται ότι επαναλαμβάνει παραβάτες .
10.2 Τερματισμός από εσάς. (Iii) Οδηγίες, (iv) οποιαδήποτε πολιτική ή πρακτική της BizSwoop για τη λειτουργία του Δικτυακού Τόπου, ή (v) οποιεσδήποτε περιεχομένου ή πληροφοριών που μεταδίδονται μέσω της Ιστοσελίδας, είναι να τερματίσετε τους Όρους και τον λογαριασμό σας. Μπορείτε να τερματίσετε τους Όρους ανά πάσα στιγμή, διαγράφοντας τον λογαριασμό σας σύνδεσης στην Ιστοσελίδα και διακόπτοντας τη χρήση οποιουδήποτε τμήματος της Ιστοσελίδας.

11. Αποζημίωση. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να διατηρήσετε αβλαβείς το BizSwoop, τις συνεργαζόμενες εταιρείες του, τους εργολάβους, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους και τους τρίτους προμηθευτές, τους δικαιοπάροχους και τους συνεργάτες του ("BizSwoop Indemnitees") από τυχόν αξιώσεις, απώλειες, ζημίες, (συμπεριλαμβανομένων των νομικών αμοιβών και εξόδων) που προκύπτουν από οποιαδήποτε χρήση ή κατάχρηση, οποιαδήποτε παραβίαση των Όρων ή οποιαδήποτε παραβίαση των παραστάσεων, των εγγυήσεων και των διακηρύξεων που γίνονται στο παρόν, είτε από εσάς είτε από οποιονδήποτε χρήστη παιδιού που σχετίζεται με εσάς, έναν γονικό χρήστη ή έναν προπονητή. Το BizSwoop διατηρεί το δικαίωμα, με δικά σας έξοδα, να αναλάβει την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο οποιουδήποτε θέματος για το οποίο πρέπει να αποζημιώσετε το BizSwoop και συμφωνείτε να συνεργαστείτε με την υπεράσπιση του ισχυρισμού του BizSwoop. Το BizSwoop θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να σας ειδοποιήσει για οποιαδήποτε τέτοια απαίτηση, ενέργεια ή διαδικασία όταν θα το γνωρίσετε.

12. Αποποίηση ευθύνης. Δεν υπάρχουν εγγυήσεις
12.1 Δεν υπάρχουν εγγυήσεις. ΟΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΥΛΙΚΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗ, ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ Ή ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ "ΚΑΙ" ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ". ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, Η BizSwoop ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ PURPOSE, ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ. ΚΑΝΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ BizSwoop Ή ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚΚΡΕΘΕΙ ΕΔΩ.
12.2 Περιεχόμενο. BizSwoop ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ, ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Ή ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΙΟΥΣ Ή ΑΛΛΑ ΒΛΑΒΗ , ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙ.
12.3 Ζημιά στον υπολογιστή σας. ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ, Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ, Η ΛΗΨΗ Ή Η ΑΛΛΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ) ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΑΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ) Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ.
12.4 Περιορισμοί από το εφαρμοστέο δίκαιο. ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ Ή ΑΛΛΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΗ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΑΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ. ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΚΡΙΜΑΧΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ.

13. Περιορισμός της ευθύνης και των ζημιών.
13.1 Περιορισμός ευθύνης. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΕΜΜΕΣΗΣ, ΕΜΜΕΣΗΣ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗΣ, ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣ, ΠΟΙΝΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η BizSwoop Ή ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ, ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Ή ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΡΙΤΩΝ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΙΜΟΙ Ή ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ (Ή ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΕΝΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ Ή ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ Ή ΚΕΡΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΗΣ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΑΣ (Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ) ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Ή ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕ BizSwoop, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΟΤΙ Ο ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ BizSwoop Ή BizSwoop ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. Ο ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ Ή Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ή ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΖΗΜΙΩΝ, ΟΤΙ Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ Ή ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ. ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ, Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ BizSwoop ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ.

13.2 Περιορισμός των ζημιών. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ BizSwoop Ή ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ, ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ, ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ, ΑΔΕΙΟΘΕΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΩΝ Ή ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΟΥ Ή ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (ΕΙΤΕ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ), ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ή ΑΛΛΟΥ), ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΕΣΕΙΣ, ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΗΝΑΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΩΣΗΣ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΔΕΟΝΤΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ, ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ.
13.3 Βάση της διαπραγμάτευσης. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η BizSwoop ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ, ΟΤΙ ΟΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ Εδώ αντανακλούν μια εύλογη και εύλογη κατανομή του κινδύνου μεταξύ σας ΚΑΙ BizSwoop, ΚΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΜΟΡΦΗ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ BizSwoop. Η BizSwoop ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΕ ΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΚΟΜΗ ΒΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ.

14. Διάφορα.
14.1 Ανακοίνωση. Το BizSwoop μπορεί να σας παρέχει ειδοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν αλλαγές στους Όρους, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τακτικής αλληλογραφίας, δημοσιεύσεων στην Ιστοσελίδα ή άλλων εύλογων μέσων. Η ειδοποίηση θα θεωρείται δεδομένη 24 ώρες μετά την αποστολή του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εκτός εάν ειδοποιηθεί ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι μη έγκυρη. Εναλλακτικά, μπορούμε να σας δώσουμε νομική ειδοποίηση μέσω ταχυδρομείου σε ταχυδρομική διεύθυνση, εφόσον παρέχεται από εσάς μέσω της Ιστοσελίδας. Σε αυτή την περίπτωση, η ειδοποίηση θα θεωρηθεί δεδομένη τρεις ημέρες μετά την ημερομηνία αποστολής. Η ανακοίνωση που δημοσιεύεται στον ιστότοπο θεωρείται δεδομένη 5 ημέρες μετά την αρχική δημοσίευση.
14.2 Απαλλαγή. Η αποτυχία του BizSwoop να ασκήσει ή να επιβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη των Όρων δεν θα αποτελέσει παραίτηση από αυτό το δικαίωμα ή διάταξη. Οποιαδήποτε παραίτηση οποιασδήποτε διάταξης των Όρων θα είναι αποτελεσματική μόνο εάν είναι γραπτή και υπογραφεί από το BizSwoop.
14.3 Επίλυση Διαφορών και Διαιτησία.
(α) Εφαρμοστέο δίκαιο. Οι Όροι θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας της Καλιφόρνιας, χωρίς να ισχύουν οι αρχές σύγκρουσης νόμων.
β) Διαιτησία. Για οποιαδήποτε αξίωση που σχετίζεται με τους Όρους ή τον Ιστότοπο, εξαιρουμένων των αιτήσεων για παραβίαση ή άλλη δίκαιη ατέλεια, όταν το συνολικό επιδιωκόμενο ποσό είναι μικρότερο από δέκα χιλιάδες δολάρια ($10,000.00 USD), είτε BizSwoop είτε Μπορείτε να επιλέξετε σε οποιοδήποτε σημείο ή κατά τη διάρκεια μιας διαφοράς ή να προχωρήσει στην επίλυση της αξίωσης μέσω δεσμευτικής διαιτησίας χωρίς βάση την εμφάνιση. Ένας διάδικος που εκλέγει τη διαιτησία θα το ξεκινήσει μέσω ενός αποδεδειγμένου παρόχου εναλλακτικής επίλυσης διαφορών ("ADR") που θα συμφωνηθεί από κοινού από τα μέρη. Ο πάροχος ΕΕΔ και οι συμβαλλόμενοι οφείλουν να τηρούν τους ακόλουθους κανόνες: α) η διαιτησία διεξάγεται, κατ 'επιλογή του αιτούντος την αρωγή, τηλεφωνικώς, ηλεκτρονικά ή βασίζεται αποκλειστικά σε γραπτές παρατηρήσεις · (β) η διαιτησία δεν συνεπάγεται προσωπική εμφάνιση των διαδίκων ή των μαρτύρων, εκτός αντίθετης συμφωνίας των μερών · και (γ) οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με την καταδίκη του διαιτητή μπορεί να κατατεθεί σε οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο.
γ) Δικαιοδοσία. Συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε νομική ή δίκαιη ενέργεια που προκύπτει από ή σχετίζεται με τους Όρους ή το BizSwoop θα κατατεθεί μόνο στα πολιτειακά ή ομοσπονδιακά δικαστήρια της και στην περιοχή Santa Clara της Καλιφόρνια και ο καθένας από εσάς και το BizSwoop συμφωνείτε και υποβάλλετε την προσωπική και αποκλειστική δικαιοδοσία αυτών των δικαστηρίων για την επίλυση κάθε τέτοιας ενέργειας, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο τμήμα 14.3 (β) σχετικά με τη διαιτησία. Παρά το γεγονός αυτό, το BizSwoop εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να ζητήσει δικαστική ή άλλη δίκαιη ατέλεια για την προστασία ή την επιβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο.
(δ) Αξιόπιστες απαιτήσεις. Όλες οι αξιώσεις που υποβάλατε κατά του BizSwoop πρέπει να επιλυθούν σύμφωνα με την ενότητα 14.3. Όλες οι αξιώσεις που έχουν κατατεθεί ή έρχονται σε αντίθεση με το παρόν τμήμα 14.3 θεωρούνται καταχρηστικά κατατεθείσες. Σε περίπτωση που ένα από τα μέρη υποβάλει αξίωση αντίθετη προς το παρόν άρθρο 14.3, το άλλο μέρος μπορεί να ανακτήσει τις αμοιβές των δικηγόρων και το κόστος μέχρι ένα χίλιες δολάρια ($1,000.00 USD), υπό την προϋπόθεση ότι ο εν λόγω καταθέσει λάθος και ο άλλος δεν κατάφερε να αποσύρει αμέσως την αξίωση.
ε) Απαιτήσεις. ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ BizSwoop ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ. ΑΛΛΙΩΣ, ΑΥΤΗ Η ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΟΝΙΜΑ.
14.4 Διαχωρισμός. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των Όρων ή οποιωνδήποτε Οδηγιών κριθεί παράνομη, άκυρη ή για οποιονδήποτε λόγο μη εφαρμόσιμη, τότε η διάταξη αυτή θα περιοριστεί ή θα εξαλειφθεί από τους Όρους στο ελάχιστο αναγκαίο βαθμό και δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα τυχόν εναπομείναντων προμήθειες.
14.5 Εκχώρηση. Οι Όροι και οι σχετικές Κατευθυντήριες Οδηγίες καθώς και τα δικαιώματα και οι άδειες που χορηγούνται βάσει αυτού δεν επιτρέπεται να μεταβιβαστούν ή να εκχωρηθούν από εσάς χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του BizSwoop, αλλά μπορούν να ανατεθούν από το BizSwoop χωρίς συγκατάθεση ή περιορισμό. Κάθε αποστολή που επιχειρήθηκε να γίνει κατά παράβαση των Όρων είναι άκυρη.
14.6 Επιβίωση. Με τη λήξη των Όρων, οποιαδήποτε διάταξη η οποία, λόγω της φύσης ή των ρητών όρων της, πρέπει να παραμείνει, θα παραμείνει σε αυτή τη λήξη ή λήξη, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των Τμημάτων 4 έως 6, 7.1, 7.4, 7.5 και 8 έως 14.
14.7 Κεφάλαια. Οι αναφορές των κεφαλαίων εδώ είναι μόνο για λόγους ευκολίας, δεν αποτελούν μέρος των Όρων και δεν θεωρείται ότι περιορίζουν ή επηρεάζουν οποιαδήποτε από τις διατάξεις του παρόντος.
14.8 Πλήρης Συμφωνία. Οι Όροι, η Ειδοποίηση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι Οδηγίες συνιστούν το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ σας και του BizSwoop που σχετίζονται με το παρόν θέμα και δεν θα τροποποιηθούν παρά μόνο γραπτώς, υπογεγραμμένα και από τα δύο μέρη ή με αλλαγή στους Όρους, BizSwoop όπως εκτίθεται στην ενότητα 4 ανωτέρω.14.9 Γνωστοποιήσεις.

15. Πολιτική υποστήριξης περιγράφει ποια υποστήριξη μπορείτε να περιμένετε από εμάς όσον αφορά την υπηρεσία και τα προϊόντα BizSwoop, Μάθε περισσότερα.
16. Refund Policy. We offer 2 refund policies, depending on the Product, Platform or Service.

Πώς μπορώ να γνωρίζω την πολιτική επιστροφής χρημάτων για το συγκεκριμένο Προϊόν που θέλω να αγοράσω;

Answer: Each product will show the refund policy on the item.


How do I know the refund policy on the specific platform or service contact I sign?

Answer: All annual and monthly contracts apply to refund clause 16.2.


Στοιχεία πολιτικής επιστροφής χρημάτων

16.1. Δεν υπάρχει πολιτική επιστροφής χρημάτων
Επιλέξτε WordPress Οι προσθήκες έχουν α αυστηρός ΚΑΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ.

Η ρήτρα εξαίρεσης, εάν η προσθήκη προκαλεί σφάλματα ή σφάλματα ιστότοπου μετά την εγκατάσταση του Plugin που αγοράσατε, μπορεί να δικαιούστε επιστροφή χρημάτων.

Για να λάβετε την επιστροφή χρημάτων, πρέπει να υποβάλετε αίτημα υποστήριξης στη διεύθυνση www.bizswoop.com/support και να υποβάλετε ένα εισιτήριο που περιλαμβάνει στιγμιότυπα οθόνης του μηνύματος σφάλματος ή αποτυχίας και των αρχείων καταγραφής από τον ιστότοπο που εγκαθιστάτε το πρόσθετο. Θα ξεκινήσει μια περίοδος υποστήριξης 7 εργάσιμων ημερών για την ομάδα υποστήριξης BizSwoop για την παροχή αντιμετώπισης προβλημάτων για την επίλυση ή την επίλυση του σφάλματος στον ιστότοπο που δημιουργήθηκε από την προσθήκη Plugin. Αν μετά το 7 εργάσιμες ημέρες, η ομάδα υποστήριξης BizSwoop δεν έχει διορθώσει το σφάλμα ή το αναφερόμενο ζήτημα θα υπάρξει επιστροφή χρημάτων για την αγορά.

16.2. 7-day Refund Policy
For the 7-day refund policy, you have 7 days to evaluate and review the Product, Platform or Service. If you decide to not use the Product, Platform or Service, we offer a ΓΕΜΑΤΟΣ refund.

Για να λάβετε την επιστροφή χρημάτων, πρέπει να υποβάλετε ένα αίτημα υποστήριξης στη διεύθυνση www.bizswoop.com/support and submit a ticket, include the Order number in the support request. Our team will review the refund request for processing.

BizSwoop Όροι Παροχής Υπηρεσιών

 

Ο ιστότοπος φιλοξενείται στις Ηνωμένες Πολιτείες και οι υπηρεσίες που παρέχονται στο εξής προσφέρονται από το BizSwoop: PO Box 1673, Winton, CA 95388, hello@bizswoop.com.