Χρειάζεστε περισσότερες λειτουργίες ηλεκτρονικής παραγγελίας για εστιατόρια;

Έλεγχος μας Δημοφιλή προσθήκη WordPress που χρησιμοποιούνται για Online παραγγελία
Εξερευνήστε τις Εφαρμογές Plugin

Order Hours Scheduler Widget

Learn more about the features of the Order Hours Scheduler Widget

Features and Functionalities:

Easily Display the Store Order Status to Visiting Customers with Floating Widget

Manage the Floating Widget and Alert Banner based upon Schedule

Display the Configured Weekly Schedule in a Pop-up for Customers

Display a Countdown to Show Customers the Next Store Order Status Change

Customize and Translate the Text for Customers

Customize Font Styling and Order Status for the Widget as Open or Closed in Different Colors