Χρειάζεστε περισσότερες λειτουργίες ηλεκτρονικής παραγγελίας για εστιατόρια;

Έλεγχος μας Δημοφιλή προσθήκη WordPress που χρησιμοποιούνται για Online παραγγελία
Εξερευνήστε τις Εφαρμογές Plugin

Product Mapping Add-on for WooCommerce GCP Plugin

Product Mapping Add-on for WooCommerce GCP Plugin: Easily Configure Product And Category Mapping to Print Locations for Print Google Cloud Print GCP WooCommerce.

BUY NOW

Easily Configure Product And Category Mapping to Print Locations for Print Google Cloud Print GCP WooCommerce. The Add-on Plugin allows the Admin to Select Products and Categories to print for only Specific Locations. After activation, under the Print Location a Product Mapping section will show.