Χρειάζεστε περισσότερες λειτουργίες ηλεκτρονικής παραγγελίας για εστιατόρια;

Έλεγχος μας Δημοφιλή προσθήκη WordPress που χρησιμοποιούνται για Online παραγγελία
Εξερευνήστε τις Εφαρμογές Plugin

Simple Customer Experience

Add Customized Add-on Options to the Cart or Checkout Pages

After purchasing the plugin, three new options will be added to the Product Add-ons plugin. The options will allow you to add add-ons for customers at the cart and checkout page.

Easily select the location for the add-on to display as

Cart, Checkout ή Cart & Checkout

Smooth Business Operations

After the order is placed by the customer. Now the order details will include the information you need to process the order quickly for Product Add-ons under the Custom Fields section of the Order details!

Wow, that’s easy!

Easily configure Customer Cart & Checkout Add-ons for your Business needs

Powerful customization and functionality. All these great ways to increase sales on the cart workflow.

More Plugin Views

Experience the plugin with even more screenshots.

Why wait any longer to start adding Product Add-ons for the Cart & Checkout

Αύξηση των πωλήσεων και ευχαρίστηση των πελατών. Let’s get started