แสดง 6 รายการ

การจัดการ POS

Point of Sale POS – Growth Monthly

$60.00 / เดือน with a 7-day free trial

การจัดการ POS

จุดขาย POS - Plus

$60.00 / ปี with a 7-day free trial

การจัดการ POS

Point of Sale POS – Plus Monthly

$8.00 / เดือน with a 7-day free trial

การจัดการ POS

จุดขาย POS - มืออาชีพ

$160.00 / ปี with a 7-day free trial

การจัดการ POS

Point of Sale POS – Pro Monthly

$16.00 / เดือน with a 7-day free trial