จุดขาย POS - การเติบโต

$600.00 / ปี with a 7-day free trial

เรียกเก็บเงินเป็นรายปี

7-day trial period
No refunds on subscriptions after trial period

Single Site License
license ใบอนุญาตการสมัครสมาชิกจะให้สิทธิ์คุณ 1 ปี
ของการอัปเดตและการสนับสนุนนับจากวันที่ซื้อ


📄 View Refund Policy Details

🌐 Request Special Country Level Pricing เรียนรู้เพิ่มเติม
*Not all countries & businesses are qualified for the program

รหัสสินค้า: 24658-2 หมวดหมู่: ,