เทมเพลตการพิมพ์สำหรับ Iconic Woocommerce Delivery Slots

$55.00 / ปี

Google Cloud Print is Depreciating Dec 31st, 2020 | เรียนรู้เพิ่มเติม
Support & updates only until December 31st, 2020

Easily Add Support for 3rd party plugin: Iconic WooCommerce Delivery Slots on print templates, showing the delivery time and date.

นโยบายการคืนเงิน: ไม่มีนโยบายการคืนเงิน

บันทึก: Support only includes PLUGIN ACTIVATION & PRINT TEMPLATE CODE STRUCTURE to Show Time/Date fields: jckwds-delivery-time and jckwds-delivery-date. No Other Support in Included for Iconic Woocommerce Delivery Slots Functionality.

Single Site License
license ใบอนุญาตการสมัครสมาชิกจะให้สิทธิ์คุณ 1 ปี
ของการอัปเดตและการสนับสนุนนับจากวันที่ซื้อ


📄 View Refund Policy Details

🌐 Request Special Country Level Pricing เรียนรู้เพิ่มเติม
*Not all countries & businesses are qualified for the program

รหัสสินค้า: 54623454-2 หมวดหมู่: