ต้องการฟังก์ชั่นสั่งซื้อออนไลน์เพิ่มเติมสำหรับร้านอาหารหรือไม่

ชำระเงินของเรา ปลั๊กอิน WordPress ยอดนิยม ใช้สำหรับการสั่งซื้อออนไลน์
สำรวจแอพปลั๊กอิน

Product Experience

Customize the product page display for customers

After purchasing the plugin, the ability to add a quantity option to Product Add-ons is enabled. Plus you can select which line items: Subtotal, Extras or Total appear to customers and customize the drop down and extras strings to make them unique for your store.

 

Powerful Settings Control

Now you can quickly and easily modify and customize the Product Add-on product page listing. Restrict the pages the Add-ons show on the store and customize the strings to make them white label for your store.

Wow, that’s easy!

All the features you want and need for Product Add-ons

  • Display add-on line items on all products or products with add-ons
  • Customize the Add to Cart button text for products with add-ons
  • Multiple quantity support on add-ons
  • Customize the select option drop down text
  • Select the add-on line items to display on product page
  • Customize the additional line item for cart and checkout

มุมมองปลั๊กอินเพิ่มเติม

สัมผัสกับปลั๊กอินด้วยภาพหน้าจอที่มากยิ่งขึ้น

Why wait any longer to start using Product Add-ons Plus

Increase sales and make customers happy. มาเริ่มกันเลย