Hiển thị một kết quả duy nhất

Giảm giá!
$399.00 / !trpst#/trp-gettext>
Giảm giá!
$99.99 / !trpst#/trp-gettext>
Giảm giá!
$125.00 / !trpst#/trp-gettext>
Giảm giá!
$189.99 / !trpst#/trp-gettext>