Hiển thị một kết quả duy nhất

Giảm giá!
$875.00 $399.00 / !trpst#/trp-gettext>
Giảm giá!
$375.00 $99.99 / !trpst#/trp-gettext>