Xin chào Akron

Chúng tôi rất vui mừng thông báo BizSwoop đang mở một địa điểm hoàn toàn mới ở Akron, Ohio. Chúng tôi đang mong muốn mở rộng kinh doanh đến Akron, một thành phố đang phát triển và đổi mới. Vào ngày 22 tháng 5 năm 2019, chúng tôi sẽ tham gia Bounce Innovation Hub như một phần của buổi khai trương lớn của họ. Chúng tôi đang thực hiện các bản giới thiệu sau: Hệ thống phần mềm Omni-channel cho phần mềm Thương mại điện tử & Điểm bán hàng, sản phẩm nhận dạng khuôn mặt sử dụng nhận dạng khuôn mặt, thuật toán và trí tuệ nhân tạo, và phần mềm hệ thống vé sự kiện và phần mềm dẫn doanh nghiệp.

Đây là một cơ hội tuyệt vời để tìm hiểu thêm về BizSwoop và cách chúng tôi có thể giúp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ của bạn. Nếu bạn là người địa phương, hãy dừng lại và nói xin chào! Bạn có thể tìm hiểu thêm đây.

Mục nhập này đã được đăng trong hub. Đánh dấu permalink .