Cập nhật lần cuối: tháng 9 năm 2017

Nhiệm vụ của chúng tôi tại BizSwoop là cung cấp giải pháp cho các doanh nghiệp trên toàn thế giới, thúc đẩy thương hiệu, xây dựng trải nghiệm và làm hài lòng khách hàng.

Nguyên tắc bảo mật BizSwoop

Thông báo bảo mật của chúng tôi được thành lập theo cam kết của chúng tôi với các nguyên tắc và minh bạch dữ liệu sau đây.

  1. Các nhóm của chúng tôi tập trung sâu sắc và cam kết xây dựng một môi trường trực tuyến an toàn an toàn cho doanh nghiệp của bạn.
  2. Chúng tôi cố gắng cung cấp cho bạn quyền truy cập và kiểm soát thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi và chúng tôi rất coi trọng việc bảo vệ thông tin của bạn.

Khoảng BizSwoop và Thông báo bảo mật của chúng tôi

Khái niệm CPF, LLC. công ty mẹ của BizSwoop được đề cập trong chính sách này là (1 14444T, một cách khác nhau, hay chúng tôi cảm thấy mạnh mẽ về việc bảo vệ sự riêng tư của bạn. Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của sự riêng tư đối với bạn và chúng tôi cam kết tạo ra một môi trường an toàn và bảo mật cho người học ở mọi lứa tuổi. Thông báo bảo mật này áp dụng cho BizSwoop.com, ứng dụng di động, giao diện lập trình ứng dụng của chúng tôi (API API,) và các dịch vụ trực tuyến (gọi chung là các thuộc tính của chúng tôi), được sở hữu và vận hành bởi CPF Conception, LLC. Thông báo bảo mật này mô tả cách BizSwoop thu thập và sử dụng thông tin bạn cung cấp trên Thuộc tính của chúng tôi và mô tả các lựa chọn có sẵn cho bạn về việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn và cách bạn có thể truy cập và cập nhật thông tin này.

Thông báo bảo mật của chúng tôi mô tả những thông tin chúng tôi thu thập từ các thành viên của chúng tôi và những người khác truy cập và sử dụng Thuộc tính của chúng tôi, cách chúng tôi sử dụng thông tin đó và những gì chúng tôi làm để bảo vệ thông tin đó. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Thuộc tính của chúng tôi, bạn đồng ý với các quy tắc xử lý thông tin được mô tả trong Thông báo bảo mật này.

Việc bạn sử dụng Thuộc tính của chúng tôi và mọi thông tin bạn cung cấp trên Thuộc tính của chúng tôi phải tuân theo các điều khoản của Thông báo bảo mật này, được kết hợp và tuân theo Điều khoản dịch vụ của chúng tôi. Bất kỳ thuật ngữ viết hoa nào được sử dụng nhưng không được xác định trong Thông báo bảo mật này đều có nghĩa đối với chúng trong Điều khoản dịch vụ của chúng tôi.

Cách chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu

Chúng tôi rất coi trọng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi và chúng tôi cố gắng kiểm soát các quyết định xung quanh thông tin của bạn.

BizSwoop thu thập các thông tin sau về bạn và việc bạn sử dụng Thuộc tính của chúng tôi:

Thông tin cá nhân.

Khi bạn đăng ký, duyệt và sử dụng Thuộc tính của chúng tôi, bạn có thể cung cấp cho BizSwoop cái thường được gọi là thông tin nhận dạng cá nhân của Cameron hoặc dữ liệu cá nhân (hoặc tên đầy đủ hoặc địa chỉ email) của bạn có thể được sử dụng để nhận dạng bạn. Tại BizSwoop, chúng tôi gọi dữ liệu này là Thông tin cá nhân.

Thông tin từ Dịch vụ tích hợp.

Nếu bạn quyết định đăng ký thông qua hoặc cấp quyền truy cập cho dịch vụ tích hợp hoặc dịch vụ tích hợp của bên thứ ba (cái mà chúng tôi gọi là Dịch vụ tích hợp của Hồi giáo), BizSwoop cũng có thể thu thập Thông tin cá nhân đã được liên kết với tài khoản Dịch vụ tích hợp của bạn. Bạn cũng có thể có tùy chọn chia sẻ thông tin bổ sung với BizSwoop thông qua Dịch vụ tích hợp. Nếu bạn chọn cung cấp thông tin đó, trong quá trình đăng ký hoặc theo cách khác, bạn đang cấp cho BizSwoop quyền sử dụng, chia sẻ và lưu trữ thông tin theo cách phù hợp với Thông báo bảo mật này.

Thông tin về việc bạn sử dụng Thuộc tính của chúng tôi và Thông tin do Người dùng cung cấp khác.

Chúng tôi có thể thu thập thông tin sử dụng về việc bạn sử dụng một số tính năng nhất định trên Thuộc tính của chúng tôi, chẳng hạn như số trang bạn đã xem, số lượng video bạn đã xem và lượng thời gian dành để hoàn thành bài tập. Điều này cho phép chúng tôi có những trải nghiệm phù hợp hơn, phù hợp nhất để cải thiện trải nghiệm trực tuyến.

Thông tin thu được từ những người dùng khác.

Chúng tôi cung cấp một số tính năng nhất định trên Thuộc tính của chúng tôi cho phép Người dùng khác cung cấp cho chúng tôi thông tin về bạn. Thông tin này có thể bao gồm Thông tin cá nhân.

Thông tin địa điểm.

Chúng tôi có thể thu thập và sử dụng thông tin về vị trí của bạn (chẳng hạn như quốc gia của bạn) để cung cấp cho bạn trải nghiệm phù hợp với khu vực của bạn, nhưng chúng tôi không thu thập vị trí địa lý chính xác của bạn hoặc thiết bị của bạn. Bạn có thể thay đổi cài đặt trên máy tính hoặc thiết bị di động của mình để ngăn không cho nó cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin vị trí nào.

Thông tin từ các nguồn khác.

Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể có được thông tin, bao gồm Thông tin cá nhân, từ các bên thứ ba hoặc các nguồn khác ngoài Tài sản của chúng tôi. Ví dụ: nếu bạn thanh toán trực tuyến qua BizSwoop, chúng tôi có thể nhận được tên và địa chỉ gửi thư của bạn hoặc nếu bạn xin việc với BizSwoop thông qua trang web tuyển dụng trực tuyến, chúng tôi sẽ có được thông tin bạn cung cấp trong đơn đăng ký của bạn cho mục đích đó. Nếu chúng tôi kết hợp hoặc liên kết thông tin từ các nguồn khác với Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập thông qua Thuộc tính của mình, chúng tôi sẽ coi thông tin kết hợp là Thông tin cá nhân theo Thông báo bảo mật này.

BizSwoop sử dụng thông tin này theo các cách sau:

Để tăng cường Thuộc tính của chúng tôi và các dịch vụ chúng tôi cung cấp.

BizSwoop sử dụng thông tin bạn cung cấp hoặc chúng tôi thu thập để tăng cường mối quan hệ của chúng tôi với bạn và để vận hành, duy trì, nâng cao và cung cấp tất cả các tính năng và dịch vụ được tìm thấy trên Thuộc tính của chúng tôi. Nếu bạn đã đồng ý BizSwoop, chúng tôi có thể sử dụng Thông tin cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn thông tin về các tính năng, dịch vụ của BizSwoop và các dịch vụ khác có thể bạn quan tâm. Trong một số trường hợp nhất định và nếu chúng tôi có được sự đồng ý của bạn (ví dụ: nếu bạn gửi lời chứng thực và đồng ý công khai), chúng tôi có thể đăng Thông tin cá nhân của bạn lên Thuộc tính của chúng tôi.

Để hiểu cách bạn và những Người dùng khác sử dụng Thuộc tính của chúng tôi.

BizSwoop sử dụng tất cả thông tin mà bạn cung cấp hoặc chúng tôi thu thập từ Người dùng để hiểu và phân tích xu hướng sử dụng, hành vi học tập và sở thích của Người dùng của chúng tôi, để cải thiện cách thức và cách nhìn của Thuộc tính và để tạo các tính năng và chức năng mới. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem phần Phần mềm của Technologies Technologies, bên dưới.

Để cho phép bạn tham gia vào các thỏa thuận hợp tác BizSwoop.

BizSwoop sẽ không chia sẻ Thông tin cá nhân với các tổ chức bên thứ ba khác để sử dụng tiếp thị hoặc quảng cáo mà không có sự đồng ý của bạn hoặc ngoại trừ một phần của chương trình hoặc tính năng cụ thể mà bạn sẽ có khả năng chọn tham gia. Bạn có thể cấp cho chúng tôi quyền chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn với các đối tác được ủy quyền, các tổ chức phi lợi nhuận và các thực thể khác không liên kết với BizSwoop. Trong những trường hợp này, chúng tôi sẽ chỉ cung cấp cho các bên thứ ba này thông tin bạn đã ủy quyền hoặc yêu cầu chúng tôi chia sẻ với các bên thứ ba này.

Lưu trữ dữ liệu.

Trừ khi chúng tôi nhận được yêu cầu xóa, chúng tôi sẽ giữ lại thông tin của bạn miễn là tài khoản của bạn hoạt động hoặc có ích cho mục đích hoạt động.

Thông tin kĩ thuật.

Để cung cấp trải nghiệm chất lượng cao được cá nhân hóa cho Người dùng của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng các công nghệ khác nhau tự động ghi lại thông tin kỹ thuật nhất định từ trình duyệt hoặc thiết bị của bạn, bao gồm tệp nhật ký tiêu chuẩn, đèn hiệu web hoặc thẻ pixel. Thông tin kỹ thuật này có thể bao gồm địa chỉ Giao thức Internet (IP), loại thiết bị hoặc trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP), trang giới thiệu hoặc thoát, dữ liệu nhấp chuột, hệ điều hành và ngày và giờ bạn truy cập Trang web. Chúng tôi làm điều này để hiểu rõ hơn cách Người dùng đang sử dụng Trang web của chúng tôi để chúng tôi có thể cải thiện chức năng trang web và các dịch vụ chúng tôi cung cấp cho bạn.

Giống như hầu hết các trang web, cho dù bạn có phải là thành viên đã đăng ký hay không, chúng tôi có thể gửi một hoặc nhiều cookie - các tệp văn bản nhỏ chứa một chuỗi các ký tự chữ và số - đến máy tính của bạn. Cookies nhớ thông tin về các hoạt động của bạn trên một trang web và cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn trải nghiệm học tập cá nhân hóa hơn. BizSwoop có thể sử dụng cả cookie phiên và cookie liên tục. Cookie phiên sẽ tự động biến mất sau khi bạn đóng trình duyệt. Một cookie liên tục vẫn còn sau khi bạn đóng trình duyệt và có thể được trình duyệt của bạn sử dụng trong các lần truy cập tiếp theo vào Trang web. Tuy nhiên, bạn có thể xóa cookie liên tục bất cứ lúc nào. Vui lòng xem lại trình duyệt web của bạn. Tập tin Trợ giúp trực tuyến để tìm hiểu cách thích hợp để sửa đổi cài đặt cookie của bạn. Tuy nhiên, không có cookie, bạn sẽ không có quyền truy cập vào một số dịch vụ và tính năng nhất định trên Trang web.

BizSwoop sử dụng nhiều nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, chẳng hạn như YouTube để lưu trữ video của chúng tôi hoặc Google Analytics để hiểu cách sử dụng trang web của chúng tôi. Thông tin này được thu thập trực tiếp và tự động bởi các bên thứ ba này và BizSwoop không tham gia vào việc truyền dữ liệu này. BizSwoop, bất cứ nơi nào khả thi, sẽ bắt buộc các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi tuân thủ các điều khoản của Thông báo bảo mật này.

BizSwoop cũng sử dụng Đối tượng lưu trữ cục bộ (LSO) như HTML5 để lưu trữ thông tin và tùy chọn nội dung. Các bên thứ ba mà chúng tôi hợp tác để cung cấp các tính năng nhất định trên trang web của chúng tôi có thể sử dụng các LSO như HTML5 để thu thập và lưu trữ thông tin. Các trình duyệt khác nhau có thể cung cấp các công cụ quản lý riêng để loại bỏ các LSO HTML5. Vui lòng tham khảo chức năng Trợ giúp trực tuyến của Trình duyệt để tìm hiểu thêm.

Cách chúng tôi chia sẻ hoặc chuyển dữ liệu

BizSwoop rất cẩn thận để bảo vệ thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi không thuê hoặc bán Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ Người dùng với bên thứ ba. Chúng tôi cũng thực hiện các biện pháp tuyệt vời để hạn chế bất kỳ việc thu thập hoặc tiết lộ Thông tin cá nhân nào từ trẻ em dưới 13 tuổi.

BizSwoop sẽ chỉ tiết lộ thông tin người dùng như được mô tả dưới đây:

Nếu bạn muốn thông tin được chia sẻ với những Người dùng khác, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin đó cho bạn.

Chúng tôi cung cấp một số tính năng nhất định có thể cho phép bạn chia sẻ thông tin với những Người dùng khác. Hoặc bạn có thể đặt câu hỏi hiển thị cho những Người dùng BizSwoop khác. Bất cứ khi nào bạn chia sẻ thông tin với những Người dùng thuộc tính khác của chúng tôi, mọi Thông tin cá nhân bạn chọn đưa vào hoặc được liên kết với, những Bài đăng của người dùng đó sẽ được truy cập bởi những Người dùng đó. Giống như hầu hết các dịch vụ trực tuyến, một khi bạn cung cấp Thông tin cá nhân của mình cho người khác theo bất kỳ cách nào trong số này, người nhận có thể thu thập và sử dụng nó mà không bị hạn chế.

 

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu với các ứng dụng của bên thứ ba mà bạn ủy quyền.

Các nhà phát triển ứng dụng và nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba (thường được gọi là Nhà phát triển ứng dụng của Cameron) có thể xây dựng các dịch vụ bổ sung cho nền tảng của chúng tôi, chẳng hạn như một ứng dụng di động cho người học khiếm thị để truy cập tài nguyên của chúng tôi. Bạn có thể yêu cầu chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với Nhà phát triển ứng dụng bằng cách kết nối với ứng dụng hoặc dịch vụ và phê duyệt quyền truy cập vào tài khoản BizSwoop của bạn. BizSwoop đã thực hiện các bước để cố gắng đảm bảo an toàn thông tin mà Nhà phát triển ứng dụng truy cập và yêu cầu Nhà phát triển ứng dụng tuân thủ Điều khoản dịch vụ API của chúng tôi và Thông báo bảo mật này.

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu ẩn danh hoặc tổng hợp để cải thiện dịch vụ của mình và tìm hiểu thêm về Người dùng của chúng tôi.

Trong một số trường hợp nhất định, BizSwoop có thể làm việc với các đối tác kinh doanh để cải thiện dịch vụ hoặc dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể tiết lộ tự động thu thập và các Thông tin phi cá nhân tổng hợp khác cho các đối tác kinh doanh được ủy quyền để tiến hành nghiên cứu hoặc hỗ trợ tìm hiểu cách sử dụng, xem và các mẫu nhân khẩu học cho các chương trình, nội dung, dịch vụ, khuyến mãi và / hoặc chức năng nhất định trên Thuộc tính của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ chia sẻ dữ liệu khi pháp luật yêu cầu.

BizSwoop cũng có thể tiết lộ thông tin Người dùng nếu pháp luật yêu cầu hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết để tuân thủ luật pháp địa phương, tiểu bang, liên bang, quốc tế hoặc các luật hiện hành khác (như luật Bản quyền Hoa Kỳ) hoặc trả lời lệnh của tòa án, tư pháp hoặc trát đòi chính phủ khác, hoặc lệnh, hoặc yêu cầu hành chính. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể tiết lộ như vậy mà không cần thông báo trước cho Người dùng.

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu trong bối cảnh thay đổi doanh nghiệp, bao gồm sáp nhập hoặc mua lại.

Trong trường hợp BizSwoop được mua lại hoặc sáp nhập với một thực thể bên thứ ba, chúng tôi có thể chuyển hoặc gán thông tin mà chúng tôi đã thu thập từ Người dùng như một phần của việc sáp nhập, mua lại, bán hoặc thay đổi quyền kiểm soát khác.

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu khi cần thiết hoặc phù hợp để bảo vệ BizSwoop hoặc những người khác.

BizSwoop có thể tiết lộ thông tin mà chúng tôi tin rằng, với thiện chí, là phù hợp hoặc cần thiết để đề phòng trách nhiệm pháp lý; để bảo vệ BizSwoop khỏi các hành vi lừa đảo, lạm dụng hoặc bất hợp pháp; để điều tra và bảo vệ chính mình trước mọi khiếu nại hoặc cáo buộc của bên thứ ba; hỗ trợ các cơ quan thực thi chính phủ; để bảo vệ tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của Thuộc tính của chúng tôi; hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn cá nhân của BizSwoop, Người dùng của chúng tôi hoặc những người khác.

Hạn chế về quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn bởi nhân viên và các bên được ủy quyền.

Nhân viên, đại lý và nhà thầu của BizSwoop phải có lý do kinh doanh hợp pháp để truy cập Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho BizSwoop. Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, bao gồm các nhà thầu hoặc đại lý bên ngoài giúp chúng tôi quản lý các hoạt động thông tin của chúng tôi, nhưng họ chỉ có thể sử dụng Thông tin cá nhân của bạn để cung cấp cho chúng tôi một dịch vụ cụ thể chứ không nhằm mục đích nào khác. Nếu khả thi, BizSwoop sẽ yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi tuân thủ Thông báo bảo mật này.

Sự lựa chọn và lựa chọn của bạn trong việc thu thập, sử dụng và chuyển dữ liệu của chúng tôi

Bạn có thể chọn không cung cấp cho chúng tôi Thông tin cá nhân.

Bạn luôn có thể từ chối chia sẻ Thông tin cá nhân của mình với BizSwoop. Đăng ký là không cần thiết để truy cập hầu hết các nội dung của chúng tôi. Tuy nhiên, nếu bạn từ chối đăng ký, BizSwoop sẽ không thể cung cấp cho bạn các tính năng và chức năng nhất định được tìm thấy trên Thuộc tính của chúng tôi. Sau này, bạn có thể bật hoặc truy cập các tính năng đó bằng cách cung cấp BizSwoop với Thông tin cá nhân cần thiết.

Bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa Thông tin cá nhân trong hồ sơ của chúng tôi.

Chúng tôi muốn bạn có quyền truy cập vào thông tin của mình để bạn có thể giúp giữ thông tin chính xác nhất có thể. Nếu bạn đăng ký và cung cấp BizSwoop với Thông tin cá nhân, bạn có thể cập nhật, sửa hoặc xóa tài khoản và thông tin của mình bất cứ lúc nào bằng cách xem xét thông tin hồ sơ và sở thích của bạn trên trang cài đặt tài khoản của bạn. Phụ huynh có thể sửa đổi hoặc xóa tài khoản Người dùng trẻ em. Nếu bạn gặp bất kỳ khó khăn trong quá trình này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi như được mô tả dưới đây.

Bạn có thể ngắt kết nối chúng tôi khỏi Dịch vụ tích hợp.

Bạn có thể thu hồi quyền truy cập của BizSwoop vào tài khoản của mình trên bất kỳ Dịch vụ tích hợp nào, chẳng hạn như Google, bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật cài đặt phù hợp trong tùy chọn tài khoản của Dịch vụ tích hợp tương ứng. Bạn nên kiểm tra cài đặt quyền riêng tư của mình trên mỗi Dịch vụ tích hợp để hiểu và thay đổi thông tin được gửi cho chúng tôi thông qua mỗi Dịch vụ tích hợp. Vui lòng xem xét kỹ các điều khoản sử dụng và chính sách quyền riêng tư của mỗi Dịch vụ tích hợp trước khi sử dụng dịch vụ của họ và kết nối với Thuộc tính của chúng tôi.

Cách tiếp cận của chúng tôi để bảo mật dữ liệu

Bảo mật dữ liệu rất quan trọng đối với bạn và đối với chúng tôi.

Để bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật của bạn, chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để xác minh danh tính của bạn trước khi cấp cho bạn quyền truy cập tài khoản hoặc chỉnh sửa thông tin của bạn. Ví dụ: chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp Thông tin cá nhân nhất định để xác nhận danh tính của bạn và chúng tôi có thể yêu cầu bạn tạo và sử dụng mật khẩu để truy cập vào một số phần nhất định trong Thuộc tính của chúng tôi. Bạn nên tạo và duy trì một mật khẩu mạnh để giúp đảm bảo an toàn cho tài khoản của bạn.

Chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng Thuộc tính và thông tin được gửi cho chúng tôi là an toàn, nhưng không có biện pháp bảo mật nào là hoàn hảo.

BizSwoop sử dụng các biện pháp bảo vệ vật lý, quản lý và kỹ thuật nhất định được thiết kế để bảo vệ tính toàn vẹn và bảo mật của Thông tin cá nhân của bạn và các thông tin khác mà chúng tôi duy trì liên quan đến Thuộc tính của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo hoặc đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ hoặc tất cả thông tin bạn truyền đến BizSwoop và bạn phải tự chịu rủi ro. Khi chúng tôi nhận được thông tin truyền tải của bạn, BizSwoop sẽ nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để đảm bảo an ninh cho hệ thống của chúng tôi. Khi bạn nhập thông tin nhạy cảm, chúng tôi sử dụng mã hóa hoặc các công nghệ tương tự. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng đây không phải là một đảm bảo rằng thông tin đó có thể không được truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy do vi phạm bất kỳ biện pháp bảo vệ vật lý, kỹ thuật hoặc quản lý nào của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng điện tử hoặc thông qua Thuộc tính nếu BizSwoop gặp sự cố bảo mật dữ liệu có thể ảnh hưởng đến bạn.

Nếu chúng tôi biết được sự cố bảo mật dữ liệu xâm phạm hoặc có vẻ xâm phạm Thông tin cá nhân của bạn, thì chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho bạn bằng điện tử để bạn có thể thực hiện các bước bảo vệ phù hợp. Chúng tôi cũng có thể đăng thông báo trên Thuộc tính của chúng tôi nếu xảy ra sự cố bảo mật dữ liệu.

Cách chúng tôi duy trì tính toàn vẹn dữ liệu

Tại BizSwoop, chúng tôi chỉ sử dụng Thông tin cá nhân khi cần cho các mục đích được thu thập hoặc nơi bạn đồng ý sử dụng Thông tin cá nhân của chúng tôi liên quan đến bạn. Chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng Thông tin cá nhân chúng tôi lưu trữ và sử dụng là chính xác, đầy đủ và cập nhật. Nếu bạn phát hiện ra rằng Thông tin cá nhân hoặc dữ liệu khác liên quan đến bạn là không chính xác, không đầy đủ hoặc lỗi thời, vui lòng cập nhật thông tin tài khoản của bạn hoặc liên hệ với chúng tôi như được nêu dưới đây.

Liên kết đến các trang web khác

Thuộc tính có thể liên kết đến và có thể được liên kết bởi các trang web được điều hành bởi các thực thể hoặc cá nhân khác. Một số trang web này, chẳng hạn như các trang xã hội BizSwoop, có thể được đồng thương hiệu với tên hoặc logo của chúng tôi. Thông báo bảo mật này không áp dụng và chúng tôi không thể luôn kiểm soát các hoạt động của các trang web bên thứ ba khác đó. Bạn nên tham khảo các chính sách bảo mật tương ứng của các trang web bên thứ ba đó.

Khách quốc tế

Thuộc tính của chúng tôi được vận hành và quản lý trên các máy chủ đặt tại Hoa Kỳ. Nếu bạn chọn sử dụng Thuộc tính của chúng tôi từ Liên minh Châu Âu hoặc các khu vực khác trên thế giới với luật điều chỉnh việc thu thập và sử dụng dữ liệu khác với luật pháp Hoa Kỳ, thì bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn đang chuyển Thông tin cá nhân của mình bên ngoài các khu vực đó sang Hoa Kỳ và rằng, bằng cách cung cấp Thông tin cá nhân của bạn trên Thuộc tính, bạn đồng ý với chuyển khoản đó.

Thay đổi và cập nhật Thông báo bảo mật này

Thỉnh thoảng BizSwoop có thể sửa đổi hoặc sửa đổi Thông báo bảo mật này. BizSwoop sẽ thông báo cho Người dùng về bất kỳ thay đổi nào đối với Thông báo bảo mật của chúng tôi bằng cách đăng Thông báo bảo mật đã sửa đổi kèm theo ngày sửa đổi được cập nhật trên Thuộc tính của chúng tôi, cùng với thông báo ngắn về sửa đổi được đăng trên trang chủ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không thay đổi cách chúng tôi sử dụng bất kỳ Thông tin cá nhân nào theo bất kỳ cách quan trọng nào mà không cung cấp thông báo về thay đổi qua email cho bạn hoặc thông qua Thuộc tính và có được sự đồng ý cho bất kỳ việc sử dụng mới nào.

Liên hệ BizSwoop

Vui lòng liên hệ với BizSwoop với bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào về Thông báo bảo mật này, thông tin cá nhân của bạn, thực tiễn tiết lộ của bên thứ ba của chúng tôi hoặc các lựa chọn đồng ý của bạn qua email tại xin chào@bizswoop.com hoặc qua thư tại: BizSwoop, PO Box 1673, Winton, CA 95388.