Lưu trữ thẻ: !trpst#/trp-gettext>

Cách đặt hàng trực tuyến đang thay đổi việc kinh doanh nhà hàng

Sự gián đoạn kỹ thuật số đã ảnh hưởng đến việc kinh doanh nhà hàng theo một cách lớn - mở ra nguồn doanh thu mới tuyệt vời cho những chủ sở hữu nắm bắt công nghệ. Nhưng nó cũng có nghĩa là các nhà hàng nhỏ có thể nhanh chóng thấy mình bị bỏ lại phía sau và mất phong tục nếu kỹ năng mạng của họ bị thiếu đằng sau những người nấu ăn. Chủ nhà hàng cần hiểu [[]