Ứng dụng Bạn cần và HƠN cho doanh nghiệp của bạn!

Các tính năng và chức năng mạnh mẽ nâng cao để tùy chỉnh cửa hàng WooCommerce của bạn.

Cần thêm chức năng đặt hàng trực tuyến cho các nhà hàng?

Kiểm tra của chúng tôi Plugin WordPress phổ biến được sử dụng để đặt hàng trực tuyến

Điểm bán hàng (POS)

Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu thêm về kế hoạch POS

Quản lý cửa hàng

Tiện ích sản phẩm

Biên nhận & đặt hàng in

Tìm hiểu thêm

Dẫn mối quan hệ khách hàng (CRM)

Tìm hiểu thêm

Quản lý tài khoản

Cửa hàng Plus

Đồng bộ hóa đơn WooCommerce
cho QuickBooks

Tìm hiểu thêm

 

Chúng tôi cũng cung cấp cập nhật ứng dụng bổ trợ trực tiếp vào hộp thư đến của bạn, MIỄN PHÍ!