Cần thêm chức năng đặt hàng trực tuyến cho các nhà hàng?

Kiểm tra của chúng tôi Plugin WordPress phổ biến được sử dụng để đặt hàng trực tuyến

BizSwoop Smart Plugins to Push Your Kinh doanh FORWARD 

Các tính năng và chức năng mạnh mẽ nâng cao để tùy chỉnh cửa hàng WooCommerce của bạn.

Điểm bán hàng (POS)

Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu thêm về kế hoạch POS

Quản lý cửa hàng

Store Plus & Accounting

Quản lý sản phẩm

Quản lý in

Tìm hiểu thêm

Mối quan hệ khách hàng (CRM)

Tìm hiểu thêm

 

Chúng tôi cũng cung cấp cập nhật ứng dụng bổ trợ trực tiếp vào hộp thư đến của bạn, MIỄN PHÍ!