Dẫn CRM
$ 5 hàng tháng
2 tài khoản người dùng
Dẫn không giới hạn
Bao gồm tất cả các tiện ích bổ sung CRM
99,99% Thời gian hoạt động được đảm bảo

Cần thêm tài khoản?

Không vấn đề gì! Thật rẻ để thêm nhiều hơn
Thêm tài khoản người dùng
+ $1 hàng tháng
Mỗi tài khoản người dùng mới

Tại sao tôi nên sử dụng Giải pháp nền tảng được lưu trữ

Dễ dàng. Chúng tôi làm công việc thiết lập, bạn chỉ cần đăng nhập!

Thương hiệu cá nhân

Công cụ CRM với URL phù hợp, màu sắc và nhãn hiệu của bạn, cảm thấy vừa phải!