Tải xuống phiên bản miễn phí ngay bây giờ hoặc là Mua bổ trợ ngay

 

Store Hours Manager: Tạo lịch tùy chỉnh để tự động kích hoạt & vô hiệu hóa chức năng thanh toán của khách hàng WooCommerce.
Đưa ra & giao hàng: Thêm tùy chọn phân phối thanh toán vào Bộ lập lịch giờ đặt hàng cho WooCommerce. Dễ dàng thiết lập chức năng Pickup, Delivery hoặc Ship cho khách hàng khi thanh toán.

Mua ngay


Ảnh chụp màn hình ứng dụng Plug-in - Trình lập lịch giờ đặt hàng

Ảnh chụp màn hình ứng dụng Plug-in - Đặt hàng giờ Lập lịch giao hàng


Tải xuống phiên bản miễn phí ngay bây giờ hoặc là Mua bổ trợ ngay

 

Chúng tôi cũng cung cấp cập nhật ứng dụng bổ trợ trực tiếp vào hộp thư đến của bạn, MIỄN PHÍ!