Cần thêm chức năng đặt hàng trực tuyến cho các nhà hàng?

Kiểm tra của chúng tôi Plugin WordPress phổ biến được sử dụng để đặt hàng trực tuyến
Khám phá các ứng dụng Plugin

Trải nghiệm khách hàng đơn giản

Add Customized Add-on Options to the Cart or Checkout Pages

After purchasing the plugin, three new options will be added to the Product Add-ons plugin. The options will allow you to add add-ons for customers at the cart and checkout page.

Easily select the location for the add-on to display as

Cart, Checkout hoặc là Cart & Checkout

Hoạt động kinh doanh trơn tru

After the order is placed by the customer. Now the order details will include the information you need to process the order quickly for Product Add-ons under the Custom Fields section of the Order details!

Wow, that’s easy!

Easily configure Customer Cart & Checkout Add-ons for your Business needs

Powerful customization and functionality. All these great ways to increase sales on the cart workflow.

Thêm lượt xem Plugin

Trải nghiệm plugin với nhiều ảnh chụp màn hình hơn.

Why wait any longer to start adding Product Add-ons for the Cart & Checkout

Tăng doanh số và làm cho khách hàng hài lòng. Bắt đầu nào