Trải nghiệm mua sắm mạnh mẽ cho doanh nghiệp đến doanh nghiệp (B2B) và khách hàng doanh nghiệp

Đây chỉ là một vài trong số các tính năng và chức năng mạnh mẽ

Kinh doanh có thể tùy chỉnh
Mẫu đăng ký

Quản lý tài khoản
Thông báo

Giá cả của khách hàng
hoặc nhóm

Quản lý cấp tài khoản doanh nghiệp

Giới hạn danh mục
bởi khách hàng

Giới hạn cấp độ sản phẩm và đơn hàng

Hồ sơ tài khoản doanh nghiệp
và bảng giá

Quản lý tài khoản
Lập bản đồ

Và nhiều hơn nữa!

Một đỉnh Sneak

Sắp ra mắt vào năm 2020!

Tại sao phải chờ đợi nữa tham gia chương trình truy cập sớm!

Tăng doanh số và làm cho khách hàng hài lòng.

Tên của bạn (bắt buộc)

Email của bạn (bắt buộc)

Số của bạn (bắt buộc)

Tên doanh nghiệp của bạn

URL của bạn


Hãy cho chúng tôi biết thêm về các yêu cầu kinh doanh của bạn đối với doanh nghiệp (B2B) hoặc doanh nghiệp